– klatring –

kraftverket klatrefelt

Kraftverket klatrefelt er utviklet sommeren 2012 av Jarle Kalland og Martin Olslund, med økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Veibeskrivelse: Klatrefeltet ligger i Fortunsdalen. Kjør til Fortun (ca 10 minutters kjøring fra Turtagrø), og ta av til høyre i krysset ved butikken inn Fortunsdalen. Etter et par minutters kjøring inn dalen kommer du til kraftverket. Der kan du parkere. Klatrefeltet ligger like før kraftverket.

Ruter:  Alle graderingar er veldig omtrentlige, og kan godt vere tildels feil. I føraren har vi stipla inn ruter med ulike fargar ut frå omtrenteleg vanskegrad.

Kvit: 4
Grønn: 5
Blå: 6
Gul: 7
Rød: 8

 • 1. Kraftbaugen (Grad 6+ / lengde 12m)

 • 1b.Kraftbaugen forlengelse (Grad 8 / lengde 25 m)

 • 2. Underspenning (Grad 7- / lengde15 m)

 • 2b. Overspenning (Grad 7 / lengde 25m) Travers ut frå underspenning og inn i toppen på kraftbaugen forlengelse

 • 3. Ingen mosekraft (Grad 6- / lengde10m)

 • 4. Ship o`hoy (Grad 6 / lengde 25m)

 • 4b. Kort – 2 taulengder opp til ein standplass, lengde 10m. Kanskje mest naturlig å fortsette inn i 4c. som stort sett er å mantle seg over hyllekanten og gå bort den store hylla til standplass i to limboltar 8m.

 • 4d. Den bolta linja (Grad 5+) Rett opp frå standplass. 4e. Kraftsprekken (Grad 4 / lengde 10m) Naturleg sikra. Med to 60m tau kan ein rapellere frå ankeret og heilt ned til bakken.

 • 5. Høgspenning (Grad 5 / lengde 20m) Felles start med Ship o`hoy så høgre.

 • 6. Lavspenning (Grad 4 / lengde 20m)

 • 7. Kraftsjakta (Grad 4 / lengde 20m)