åsete – gravdalen

Turen til Åsete starter ved skihytten i Fardalen (ca 580 moh) på Tindevegen mellom Årdal og Turtagrø. Det er en stor parkeringsplass like ved Åsetelvi. Parker her, og finn merket skilt til Åsete på venstre side av elven. Det går god sti bratt oppover langs elven, først gjennom høye bregner og så i fin bjørkeskog, og opp til stølen Åsete (930 m0h).  

Hold til høyre ved Åsete og gå over broen som krysser Åsetelevi. Følg elven et stykke oppover. Så tar du av til høyre og følger en mindre bekk/elv som kommer fra Skjerpedalen. Stien krysser elven, går over sletten og opp til Åsetevatnet (1160 moh). Stien er ikke merket og kan være utydelig, men det lett terreng å gå i. 

Herfra er det mange muligheter.
Det går selvsagt an å gå tilbake samme vei.
En annen mulighet er å gå ned i vakre Gravdalen, og videre ned dalen til Årdal Turlag sine hytter i Gravdalen, og så til Avdalen og ned i Utladalen. Dette er en lang og krevende tur, men veldig flott. Det er ikke merket sti til Gravdalen, og det kan være vanskelig å krysse eleven. Årdal turlag legger normalt ut bro ned ved stølene (DnT hyttene) slik at det går å kysse elven der. Hør med dem. 
En tredje mulighet er å skrå til venstre fra Åsetevatnet og oppover mot botnen av Gravdalen. Her kommer du tett på Store Austabotntind, Store Ringstind og Stølsmaradalstind. En mulig rundtur går over Gravdalsbandet. Her finner du delvis sti og varder nedover mot Austabotnvatnet. Hold til venstre rundt vannet og finn god sti nedover Austabotn (på venstre side av elven). Kryss elven litt før Murane, der den er lagt i rør, og fortsett ned til Murane og langs veien til bilen (dette er et stykke).