– lett fottur –

Furåsen

Fjellgården Furåsen er «nabogård» til Fuglesteg, 524 meter over havet, med utsikt innover Fortunsdalen mot Nørstedalseter og andre veien mot Skjolden innerst i Lusterfjorden.  

Gården har navn etter tresorten som vokser her. Før 1700-tallet het gården Preståsen og var en en del av kirkefjorden i Fortun. Furåsen ble fraflyttet tidlig på 1990-tallet, men det blir fremdeles slått på jordene.

 

Fra Fortun
Parkeringsplass i Fortun. Følg skilting og T-merking til Furåsen og Fuglesteg forbi butikken og friområdet, kryss Rv 55 og fortsett på sti gjennom utmark til grusvei. Følg grusveien til Vetleåsen. Her deler veien seg. Veien til venstre går til Fuglesteg, mens grusveien til høyre går til Furåsen. Benk og rasteplass forbi gården mor Skjolden.

  

Fakta om turen:

Varighet:

3  timer tur/retur

Høyde:

Fra Fortun: 60 – 524 moh